Waldemar Deska

– Studiował na wydziale Inżynierii Lądowej i Architektury Politechniki Warszawskiej

– Wieloletni współpracownik „Radia Riwiera” i „Politechnika”.

– Członek ZAiKS. Były Członek „Rady” oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego

– Współzałożyciel „Remontu” a potem po przymusowym połączeniu Remontu z Riwierą (Od 1979 do stanu wojennego) dyr. Programowy Centrum klubowego PW „Riwiera Remont”

– Walczył o wolną i niezależną sztukę z której zasłynęły jego Free Jam sessions w Remoncie w latach siedemdziesiątych

– Animator „Jazz Clubu Remont” „Akademii Jazzowej Remont”, „Warsztatów Jazzowych Remont”, „Jam Sessions”, Big Bandu Remont, oraz wielu serii koncertowych reggae, rocka i punka.

– Pomysłodawca i realizator „Dni Niezależnej kultury Polskiej” w Belgradzie w 1981 roku, które pomimo obstrukcji milicji z kilku Państw Bloku Sowieckiego udało się zrealizować w współpracy z belgradzkimi studentami.

– Do połowy lat osiemdziesiątych blisko współpracował z Tomaszem Stańko

– Współpracując z Hanrykiem Gajewskim współtworzył między innymi „International Artist Meeting – I aM”, „Other Child Book” – z dkf „Kwant” – pierwsze posierpniowe spotkanie z Lechem Wałęsą.

– W stanie wojennym współzałożyciel i leader alternatywnej grupy „DaaB” z którą koncertował w wielu stolicach europejskich zdobywając opinię najlepszej na świecie „białej” grupy grającej „czarną” muzykę reggae.

– Inicjator i szef dwóch edycji międzynarodowego wizytującego festiwalu progresywnego rocka „Warszawa Berlin Moskwa” którego spontaniczne reakcje pod Murem Berlińskim w 1990 r. stały się inspiracją sławnego potem koncertu „The Wall”

– Po odrodzeniu się Nowej Polski w 1990 roku udał się na wewnętrzną emigrację.

– Ekolog „Z Natury”. W 2006 roku zbudował bez pozwolenia na budowę ekologiczną szopę: z nieheblowanych desek, ziemi z działki, folii malarskiej oraz wielu innych materiałów odpadowych, w której zamieszkał wraz z żoną. Za to otrzymał nakaz rozbiórki.

– Waldek Deska nie naruszył prawa! Nie podporządkował się jedynie wymaganiom administracyjnym!

Reklamy