Kolejne wezwanie

Lokalny komisariat nie ustaje w działaniach by uprzykrzyć życie Waldkowi. Ostatnio otrzymał on wezwanie stawienia się na komisariacie w dniu 10.01.2013 jako podejrzany. Niestety w tym samym terminie wyznaczone zostało obowiązkowe stawiennictwo w Sądzie (przypadkowa zbieżność terminów?). Stawiając się w terminie późniejszym Waldek odmówi składania zeznań (zgodnie z przysługującym mu prawem), a w zamian złoży poniższe oświadczenie:

Waldemar Deska Kazimierz Dolny 21 stycznia 2013

Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym
ul. Nadrzeczna 30 24 120 Kazimierz Dolny

St. Sierżant Cezary Szymanek
dot: PKD CSZ 935/12
RSOW-2169/12

OŚWIADCZENIE

1. Nie przyznaję się do winy.
2. Przedstawione w zarzucie zdarzenia nie miały miejsca.
3. Niniejszy zarzut traktuję jako kolejny element niżej wymienionego ciągu szykan podjętych przez organy, w tym PINB w Puławach, w celu przymuszenia obywatela do rezygnacji z niezbywalnych konstytucyjnych uprawnień: Godności oraz Istoty Wolności i Własności (art: 30, 31 i 64 Konstytucji RP) oraz innych: (art: 2, 7, 8, 13, 32, 33, 37, 38, 45, 50, 51, 52, 54, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77 Konstytucji RP).
4. Wyrażam protest przeciwko stosowanej wobec mnie zasadzie: „Nas obowiązują przepisy a nie Konstytucja”

Nadmieniam, że pomijanie, lub niebezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji RP jest bezprawne.

Oto lista szykan:

1. wymuszona szantażem przez pracowników Starostwa Puławskiego łapówka
2. dezinformujące informacje udzielane przez pracowników Urzędu Miasta Kazimierz
3. celowo błędnie naliczony podatek za nie będącą moją własnością linię przesyłową nn
4. sprawa karna za to, że zbudowałem sobie dom sam
5. sprawa karna za to, że sprzeciwiłem się nękaniu mnie przez Nadzór Budowlany
6. bezprawnie nałożona grzywna w celu wymuszenia rozbiórki mojego domu (uchylona)
7. grzywna w celu wymuszenia rozbiórki mojego domu (zaskarżona)
8. paręnaście wizji lokalnych, komisji, wizyt itp.
9. nękająca wizyta Policji, pulsujące światło i jaskrawy strumień policyjnej latarki w moim oknie o 12 w nocy – w celu ustnego (nigdy potem nie potwierdzonego) zaproszenia na posterunek Policji w celu złożenia zeznań
10. traktowanie mnie jak przestępcę przez pracowników Nadzoru Budowlanego i Urzędu Miasta podczas wielu wizyt w Urzędach
11. żądanie nieupubliczniania dokumentów (protokołów z wizji lokalnych)
12. żądanie zachowywania się takiego, które „nie sprawia kłopotów” Nadzorowi Bud.
13. Stosowanie przez zaangażowane w moją sprawę organy zasady „Nas obowiązują przepisy a nie Konstytucja”
14. pogardliwy rechot Radnych Kazimierza Dolnego gdy powołałem się na Konstytucję RP „Nas obowiązują przepisy a nie Konstytucja”
Na wyżej wymienione szykany przedstawię dowody.

Zgłaszam następujące wnioski dowodowe:

1. Zbadanie możliwości popełnienia przekroczenia uprawnień przez PINB w Puławach, jako logiczna podstawa wyżej wymienionych szykan.
2. Zbadanie prawomocności źródła sporu i jego logicznej konsekwencji w postaci niniejszego zarzutu, mianowicie rozstrzygnięcie: czy pod władzą art. 124 w związku z art. 107 § 3 i art. 126 kpa (patrz: NSA w wyroku z 15 listopada 2001) został przekonująco udowodniony sprzeciw budowie Szopy w sytuacji gdy zapis planu miejscowego na to zezwala.

Ze względu na fakt, że mamy do czynienia z możliwością naruszenia wartości najwyższych w hierarchii konstytucyjnej, ograniczenie ich powinno spełniać wymienione a art. 31 p. 3 Konstytucji RP przesłanki.

Moim zdaniem sprzeciw budowie Szopy jest bezprawny. Wystąpiłem z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa do PINB i Starosty Puławskiego oraz skierowałem pozew do WSA w Lublinie przeciwko Radzie Miejskiej w Kazimierzu.

W sytuacji gdy obywatel nie stracił uprawnień do zbudowania sobie Domu-Szopy, zastosowanie wobec niego art. 48 i 90 prawa budowlanego traci charakter restytucyjny (TK) a nabiera charakteru opresyjnego, bezprawnego. Moim zdaniem z tym właśnie mamy do czynienia.

Waldemar Deska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s