Wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów (wersja oficjalna)

Oto wersja oficjalna wniosku o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów Bogusława Wiśniewskiego i Krystyny Sidor:

Warszawa, 19 grudnia 2012 roku
Waldemar Deska,

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40,
20-029 Lublin

II SA / Lu 843 / 12

Pismo procesowe

Niniejszym:
1. strona podtrzymuje zgłoszony na rozprawie 18 grudnia 2012 roku wniosek o wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy sędziego WSA p. Bogusława Wiśniewskiego,
2. strona wnosi o wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy również sędziego NSA p. Krystyny Sidor.

Uzasadnienie

Istotą niniejszej sprawy jest naruszenie przez akt prawa miejscowego – wadliwy plan zagospodarowania przestrzennego – uprawnień strony gwarantowanych przez Konstytucję i umowy międzynarodowe.
Ten sam problem pojawił się w poprzednio rozpoznawanej przez tutejszy Sąd sprawie z udziałem stron – II SA / Lu 479 / 09. W sprawie tej pp. sędziowie Bogusław Wiśniewski i Krystyna Sidor 12 kwietnia 2010 roku wydali wyrok, z którego uzasadnienia wynika, że argumentacja strony dotycząca naruszenia jej praw gwarantowanych przez Konstytucję nie została uwzględniona.
Trudno się spodziewać, by ponownie stykając się z tym samym problemem sędziowie dokonali innej jego oceny, niż uprzednio. Tym samym sprawa jest z góry skazana na przegraną.
Siłą rzeczy oznacza to, że w niniejszej sprawie pp. sędziowie Bogusław Wiśniewski i Krystyna Sidor nie dają już gwarancji bezstronności. Wobec tego winni zostać wyłączeni od rozpoznania niniejszej sprawy.
Przemawia za tym również zachowanie pp. sędziów na rozprawie 30 marca 2010 roku w sprawie II SA / Lu 479 / 09. Słysząc argumentację strony powołującą gwarancje konstytucyjne pp. sędziowie swym zachowaniem i gestami okazywali demonstracyjne lekceważenie i zniechęcenie. Nie korzystając z fachowej pomocy prawnej strona nie była w stanie wysnuć z tego zachowania prawidłowych konsekwencji. W sprawie zachowania sędziów została złożona skarga.
Niezależnie od powyższego strona podnosi, że argumentacja zawarta przez pp. sędziów w uzasadnieniu wyroku z 12 kwietnia 2010 roku w sprawie II SA / Lu 479 / 09 również świadczy o ich nastawieniu w kierunku odrzucenia a priori argumentacji strony dotyczącej naruszenia gwarancji konstytucyjnych. Wynika to zwłaszcza z passusu, w którym stwierdzili, że bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji jest sprawą sporną (str.4 wyroku) – podczas gdy art. 8 obecnie obowiązującej Konstytucji wprost i bez żadnych wyjątków nakazuje wszelkim organom Państwa Polskiego bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji (w przeciwieństwie, warto przypomnieć, do konstytucji PRL z 1952 roku).
Strona podnosi również fakt z rozprawy 30 marca 2010 roku. Oto sędzia Krystyna Sidor odebrała głos skarżącemu argumentując, że to co skarżący ma dopiero zamiar powiedzieć jest nieistotne dla sprawy. Uczyniła to zanim usłyszała tę informację i mogła dokonać jej oceny. Informacja to jest kluczową w obydwu sprawach, strona podniesie ją w przyszłym piśmie procesowym.
Na koniec strony strona podnosi, że czuje się upokorzona zachowaniem sędziów podczas rozprawy, jest przekonana o ich uprzedzeniu. Powyższe potęguje fakt odmowy protokołowania rozprawy.
Powyższe spostrzeżenia uzasadniają wniosek o wyłączenie pp. sędziów Bogusława Wiśniewskiego i Krystyny Sidor od rozpoznania niniejszej sprawy.

Z poważaniem

Waldemar Deska

3 responses to “Wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów (wersja oficjalna)

  1. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. akt SK 53/04)
    W postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz w postępowaniu cywilnym
    wyłączeniu podlega także ten, kto brał udział w sprawach o ważność aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem lub rozpoznanego przez niego oraz w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej, natomiast w postępowaniu administracyjnym – brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji. Do katalogu przesłanek bezwzględnych należy rozstrzyganie sprawy w niższej instancji (na gruncie k.p.a. – wydanie zaskarżonej decyzji.
    Jak wskazano w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2004 r., sygn. akt GZ 4/04 (ONSA nr 1/2004, poz. 7), »sędzia jest wyłączony w sprawie na podstawie art. 18 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), jeżeli wcześniej brał udział w rozstrzyganiu konkretnej, indywidualnej sprawy, tożsamej ze sprawą zawisłą przed sądem administracyjnym, w organach administracji publicznej«.

  2. Pingback: Walka Waldemara Deski o stosowanie Konstytucji RP | PressMix

  3. Pingback: Kalendarium | Szopa Waldemara Deski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s